Symago

Symago is DE beveiligings adviseur voor bedrijven, overheid, organisaties, scholen. Symago biedt een uitgebreide bijzondere expertise en een professioneel partner-netwerk.

Symago werkt uitsluitend samen met adequaat gecertificeerde partners en medewerkers.

Symago garandeert opperste vertrouwelijkheid en integriteit.

 

Symago Expertise:

Security

Cyber Security is het vrij zijn van gevaar of schade veroorzaakt door verstoring of uitval van ICT of door misbruik van ICT. Het gevaar of de schade door misbruik, verstoring of uitval kan bestaan uit beperking van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de ICT, schending van de vertrouwelijkheid van in ICT opgeslagen informatie of schade aan de integriteit van die informatie (www.nctv.nl). Symago helpt bedrijven en organisaties bij het opstellen, implementeren en evalueren van een cyber security strategie. Symago werkt daarbij samen met erkende partners.

De AMOK Quickscan is een methodiek die scholen, winkelcentra, zorgcentra, bedrijven etc. helpt zich voor te bereiden met als doel de mogelijke gevolgen van plotseling extreem geweld (active shooter/killer) op hun terreinen zoveel mogelijk te beperken. De adviezen voor uw organisatie worden altijd gecoördineerd met de lokaal bevoegde autoriteiten.

Risk Management

Een organisatie is niet vrij van risico’s. Risico’s manifesteren zich op velerlei gebieden. Inzicht in die risico’s is van eminent belang voor iedere bestuurder. Die risico’s van welke aard dan ook, klein, groot, tijdelijk, permanent, eenvoudig of ronduit bedreigend, juridisch, strategisch, internationaal, latent of acuut zijn maar enkele vragen die op het bord liggen van directie en commissarissen. In de Code Tabaksblat wordt voorgeschreven dat ondernemingen dienen te beschikken over een “risico beheersing controlesysteem” . Hetgeen betekent dat het bestuur zich kan verantwoorden t.a.v. risico’s en hoe zij daar mee omgaat.
De implementatie van een Corporate Risk Management beleid acht Symago van wezenlijk belang voor iedere professionele onderneming. Het inzicht in risico’s zoals hierboven aangegeven is slechts een onderdeel. Een succesvolle uitvoering van risico management moet resulteren in een positie/kwaliteitsverbetering van de onderneming onder andere door substantiële besparingen op de kosten ofwel Total Cost of Risk.
Graag presenteert Symago de directie de stappen naar de opzet – en de consequenties – van een Corporate Risico Management Beleid.

PKIoverheid

Symago is een Local Registration Authority Officer (LRAo). Symago treedt op als LRAo van PKI partners voor door ESG de Elektronische Signatuur B.V. uit te geven PKIoverheidcertificaten.

Symago  levert services met betrekking tot het  registreren van PKIoverheidcertificaten.

Symago  controleert en registreert fysiek de identificatie gegevens van een aanvrager en stuurt deze door ten behoeve van de certificaatuitgifte.

Symago adviseert met betrekking tot identificatie en authenticatie.